Hiệu Bánh Thu

Hiệu bánh Thu được thành lập từ năm 1992, với dòng bánh kem truyền thống phục vụ cho tiệc sinh nhật, ...
Hướng dẫn mua hàng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Hình Sản Xuất Bánh

 • Hình Pha Chế

 • Hình Khai Trương

 • Hoạt động làm bánh

 • Khai trương chi nhánh

Video clip
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
 • HOTLINE

  0710. 3822 935

Lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay92
số người truy cậpHôm qua151
số người truy cậpTuần này389
số người truy cậpTháng này952
số người truy cậpTất cả146249
số người truy cậpOnline9

Bánh Kem 2

BÁNH KEM

Bánh Cưới 110

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT110
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới 110
Thành phần Bánh Cưới 110:  

Bánh Cưới HBT101

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT101
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới HBT101
Thành phần Bánh Cưới HBT101:  

Bánh Cưới Hơi100

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT100
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới Hơi100
Thành phần Bánh Cưới Hơi100:  

Bánh Cưới HBT90

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT90
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới HBT90
Thành phần Bánh Cưới HBT90:  

Bánh Cưới HBT44

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT44
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới HBT44
Thành phần Bánh Cưới HBT44:  

Bánh Cưới HBT42

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT42
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới HBT42
Thành phần Bánh Cưới HBT42:  

Bánh Cưới HBT39

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT39
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới HBT39
Thành phần Bánh Cưới HBT39:  

Bánh Cưới HBT37

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT37
 • Tên sản phẩm:   Bánh Cưới HBT37
Thành phần Bánh Cưới HBT37:  

Bánh SN HBT4089

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT409
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT4089
Thành phần Bánh SN HBT4089:  

Bánh SN HBT408

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT408
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT408
Thành phần Bánh SN HBT408:  

Bánh SN HBT407

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT407
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT407
Thành phần Bánh SN HBT407:  

Bánh SN HBT405

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT405
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT405
Thành phần Bánh SN HBT405:  

Bánh SN HBT404

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT404
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT404
Thành phần Bánh SN HBT404:  

Bánh SN HBT403

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT403
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT403
Thành phần Bánh SN HBT403:  

Bánh SN HBT402

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT402
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT402
Thành phần Bánh SN HBT402:  

Bánh SN HBT401

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT401
 • Tên sản phẩm:   Bánh SN HBT401
Thành phần Bánh SN HBT401:  

Bánh hình Chuột

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT107
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Chuột
Thành phần Bánh hình Chuột:  

Bánh hình Dê

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BHT99
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Dê
Thành phần Bánh hình Dê:  

Bánh hình Gà

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT95
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Gà
Thành phần Bánh hình Gà:  

Bánh hình Chó

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT87
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Chó
Thành phần Bánh hình Chó:  

Bánh hình Heo

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT86
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Heo
Thành phần Bánh hình Heo:  

Bánh hình Chó

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT85
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Chó
Thành phần Bánh hình Chó:  

Bánh hình Heo

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT84
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Heo
Thành phần Bánh hình Heo:  

Bánh hình Heo

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT83
 • Tên sản phẩm:   Bánh hình Heo
Thành phần Bánh hình Heo:  

Bánh Noel BNE8

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE8
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE8
Thành phần Bánh Noel BNE8:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Noel BNE7

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE7
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE7
Thành phần Bánh Noel BNE7:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Noel BNE6

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE6
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE6
Thành phần Bánh Noel BNE6:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Noel BNE5

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE5
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE5
Thành phần Bánh Noel BNE5:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Noel BNE4

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE4
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE4
Thành phần Bánh Noel BNE4:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Noel BNE3

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE3
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE3
Thành phần Bánh Noel BNE3:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Noel BNE2

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE2
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE2
Thành phần Bánh Noel BNE2:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Noel BNE1

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BNE1
 • Tên sản phẩm:   Bánh Noel BNE1
Thành phần Bánh Noel BNE1:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT8

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT8
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT8
Thành phần Bánh Valentine BVT8:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT7

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT7
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT7
Thành phần Bánh Valentine BVT7:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT6

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT6
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT6
Thành phần Bánh Valentine BVT6:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT5

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT5
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT5
Thành phần Bánh Valentine BVT5:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT4

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT4
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT4
Thành phần Bánh Valentine BVT4:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT3

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT3
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT3
Thành phần Bánh Valentine BVT3:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT2

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT2
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT2
Thành phần Bánh Valentine BVT2:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Valentine BVT1

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BVT1
 • Tên sản phẩm:   Bánh Valentine BVT1
Thành phần Bánh Valentine BVT1:  
Đang Cập Nhật...

BÁNH NGỌT

Bánh Ngọt HBT 411

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT411
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 411
Thành phần Bánh Ngọt HBT 411:  

Bánh Donut nhỏ

20,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   Mini Donut
 • Tên sản phẩm:   Bánh Donut nhỏ
Thành phần Bánh Donut nhỏ:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Ngọt BN7

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BN7
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt BN7
Thành phần Bánh Ngọt BN7:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Ngọt BN6

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BN6
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt BN6
Thành phần Bánh Ngọt BN6:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Ngọt BN5

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BN5
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt BN5
Thành phần Bánh Ngọt BN5:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Ngọt BN4

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BN4
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt BN4
Thành phần Bánh Ngọt BN4:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Ngọt BN3

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BN3
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt BN3
Thành phần Bánh Ngọt BN3:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Ngọt BN2

10,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   BN2
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt BN2
Thành phần Bánh Ngọt BN2:  
Đang Cập Nhật...

Bánh Ngọt HBT 420

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT420
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 420
Thành phần Bánh Ngọt HBT 420:  

Bánh Ngọt HBT 419

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT419
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 419
Thành phần Bánh Ngọt HBT 419:  

Bánh Ngọt HBT 418

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT418
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 418
Thành phần Bánh Ngọt HBT 418:  

Bánh Ngọt HBT 417

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT417
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 417
Thành phần Bánh Ngọt HBT 417:  

Bánh Ngọt HBT 416

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT416
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 416
Thành phần Bánh Ngọt HBT 416:  

Bánh Ngọt HBT 415

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT415
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 415
Thành phần Bánh Ngọt HBT 415:  

Bánh Ngọt HBT 414

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT414
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 414
Thành phần Bánh Ngọt HBT 414:  

Bánh Ngọt HBT 413

0 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   HBT413
 • Tên sản phẩm:   Bánh Ngọt HBT 413
Thành phần Bánh Ngọt HBT 413:  

NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH

Gold Label Whip Topping

56,500 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH36142
 • Tên sản phẩm:   Gold Label Whip Topping
Thành phần Gold Label Whip Topping:  

Value Pride Softblend

40,500 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH03470
 • Tên sản phẩm:   Value Pride Softblend
Thành phần Value Pride Softblend:  

Value Pride Topping (Vàng)

49,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH62774
 • Tên sản phẩm:   Value Pride Topping (Vàng)
Thành phần Value Pride Topping (Vàng):  

Avoset Pour & Whip PLus

55,500 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH04470
 • Tên sản phẩm:   Avoset Pour & Whip PLus
Thành phần Avoset Pour & Whip PLus:  

Non-Dairy Creamer

21,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH05033
 • Tên sản phẩm:   Non-Dairy Creamer
Thành phần Non-Dairy Creamer:  

Kem làm mềm bánh (Crumb Softener)

42,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH09133
 • Tên sản phẩm:   Kem làm mềm bánh (Crumb Softener)
Thành phần Kem làm mềm bánh (Crumb Softener):  
Sản phẩm chuyên dùng cho bánh mì

Toppin' Pride (Pacific Pride)

35,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH08184
 • Tên sản phẩm:   Toppin' Pride (Pacific Pride)
Thành phần Toppin' Pride (Pacific Pride):  

Whip Topping Base

61,500 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RICH31018
 • Tên sản phẩm:   Whip Topping Base
Thành phần Whip Topping Base:  

Chocola Chip

100,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   SCGPD13C
 • Tên sản phẩm:   Chocola Chip
Thành phần Chocola Chip:  
- Chocolate hạt nhỏ, có 2 loại: trắng và đen
 
- Sản phẩm của Grandplace Việt Nam

Chocola trái banh rỗng

600,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   SCCocosphe
 • Tên sản phẩm:   Chocola trái banh rỗng
Thành phần Chocola trái banh rỗng:  
- Có 2 loại: trắng và đen
 
- Sản phẩm của Grandplace Việt Nam

Chocolate hạt nút

120,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   SCD11B
 • Tên sản phẩm:   Chocolate hạt nút
Thành phần Chocolate hạt nút:  
- Chocolate nút, có 2 loại trắng và đen
 
- Sản phẩm của Grandplace Việt Nam

Chocola deco các loại

340,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   SCDECOD
 • Tên sản phẩm:   Chocola deco các loại
Thành phần Chocola deco các loại:  
- Có nhiều kiểu deco
 
- Sản phẩm của Grandplace Việt Nam

Chocola Thỏi

174,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   SCGPD014
 • Tên sản phẩm:   Chocola Thỏi
Thành phần Chocola Thỏi :  
- Có 2 loại thỏi đen và trắng
 
- Sản phẩm của Grandplace Việt Nam

Chocola sệt đen (xô 4kg)

412,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   SCGPD015
 • Tên sản phẩm:   Chocola sệt đen (xô 4kg)
Thành phần Chocola sệt đen (xô 4kg):  
- Có 3 loại sệt đen, nâu và trắng
 
- Sản phẩm của Granplace Việt Nam

THIẾT BỊ NGÀNH BÁNH

Bàn Lạnh

34,600,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LJ002
 • Tên sản phẩm:   Bàn Lạnh
Thành phần Bàn Lạnh:  
Sản phẩm có 3 loại
 
LT-T004: Bàn lạnh 2 cửa ( Kích thước 1m2 x 0,7m x 0,8m ) - Giá: 26.800.000đ
 
LJ-T005: Bàn lạnh 2 cửa ( Kích thước 1m5 x 0,7m x 0,8m ) - Giá: 30.700.000đ
 
LJ-T006: Bàn lạnh 3 cửa ( Kích thước 1m8 x 0,7m x 0,8m ) - Giá: 34.600.000đ
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Bàn lạnh cửa kính

37,000,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LJ001
 • Tên sản phẩm:   Bàn lạnh cửa kính
Thành phần Bàn lạnh cửa kính:  
Sản phẩm có 3 loại: 
 
LJ-ST004: Bàn lạnh 2 cửa kính ( Kích thước 1m2 x 0,7m x 0,8m ) - Giá: 28.400.000đ
 
LJ-ST005: Bàn lạnh 2 cửa kính ( Kích thước 1m5 x 0,7m x 0,8m ) - Giá: 32.300.000đ
 
LJ-ST006: Bàn lạnh 3 cửa kính ( Kích thước 1m8 x 0,7m x 0,8m ) - Giá: 37.000.000đ
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Tủ trưng bày 5 tầng

69,000,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LJ003
 • Tên sản phẩm:   Tủ trưng bày 5 tầng
Thành phần Tủ trưng bày 5 tầng:  
Sản phẩm của RUEY SING
 
Ngoài ra, còn có các loại sau:
 
LJ-C1005S Tủ trưng bày đứng 1,5m ( kích thước 1,5m x 0,7m x 1,8m ) - Giá: 77.200.000đ
 
LJ-C1006S Tủ trưng bày đứng 1,8m ( kích thước 1,8m x 0,7m x 1,8m ) - Giá: 88.300.000đ
 
LJ-C1007S Tủ trưng bày đứng 2,1m ( kích thước 2,1m x 0,7m x 1,2m ) - Giá: 99.500.000đ
 
(Giá chưa bao gồm phí vận chuyển)

Tủ kiếng cong 1m2

72,400,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LJ-C1004MR
 • Tên sản phẩm:   Tủ kiếng cong 1m2
Thành phần Tủ kiếng cong 1m2:  
Sản phẩm của RUEY SING
 
Ngoài ra, còn có các loại sau:
 
LJ-C1005MR Tủ kiếng cong 1,5m đá 3 tầng ( kích thước 1,4m x 0,7m x 1,2m ) - Giá 81.000.000đ
 
LJ-C1006MR Tủ kiếng cong 1,8m đá 3 tầng ( kích thước 1,7m x 0,7m x 1,2m ) - Giá 92.700.000đ
 
LJ-C1007MR Tủ kiếng cong / thẳng 2,1m đá 3 tầng ( kích thước 2m x 0,7m x 1,2m ) - Giá 104.500.000đ

Tủ nằm 3 tầng

99,500,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LJ-C1007M
 • Tên sản phẩm:   Tủ nằm 3 tầng
Thành phần Tủ nằm 3 tầng:  
Sản phẩm của RUEY SING
 
Ngoài ra còn có các chủng loại sau:
 
LJ-C1004M Tủ kiếng thẳng 1m2 đá 3 tầng, kích thước 1,1m x 0,7m x 1,2m - Giá: 69.000.000đ
 
LJ-C1005M Tủ kiếng thẳng 1,5m đá 3 tầng, kích thước 1,4m x 0,7m x 1,2m - Giá: 77.200.000đ
 
LJ-C1006M Tủ kiếng thẳng 1m8 đá 3 tầng, kích thước 1,7m x 0,7m x 1,2m - Giá: 88.300.000đ
 
 

Tủ trưng bày 3 cửa

44,000,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LJ-S 009
 • Tên sản phẩm:   Tủ trưng bày 3 cửa
Thành phần Tủ trưng bày 3 cửa:  
Sản phẩm của LEE JAN
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Tủ trưng bày 2 cửa

31,500,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LJ-S 003
 • Tên sản phẩm:   Tủ trưng bày 2 cửa
Thành phần Tủ trưng bày 2 cửa:  
Sản phẩm của: LEE JAN
 
Ngoài ra, còn có tủ trưng bày 1 cửa, kích thước 0,6m x 0,8m x 1,9m - Giá 25.500.000đ
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Máy đánh kem 8 lít

14,100,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   TS-108
 • Tên sản phẩm:   Máy đánh kem 8 lít
Thành phần Máy đánh kem 8 lít:  
Nhà sản xuất: TINSO
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Máy đánh kem 10 lít

16,000,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   TS-101
 • Tên sản phẩm:   Máy đánh kem 10 lít
Thành phần Máy đánh kem 10 lít:  
Nhà sản xuất: TINSO
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Máy trộn 20L

19,400,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   TS-201
 • Tên sản phẩm:   Máy trộn 20L
Thành phần Máy trộn 20L:  
Máy trộn bột 20 lít
 
- Nhà sản xuất: TINSO
 
- Kích thước (dài x rộng x cao): 0,5m x 0,5m x 0,8m
 
Ngoài ra còn có máy trộn bột 30 lít:
 
- Nhà sản xuất: TINSO
 
- Kích thước: (dài x rộng x cao): 0,6m x 0,6m x 1m - Giá: 29.600.000đ
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Lò nướng các loại

55,900,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   LD01
 • Tên sản phẩm:   Lò nướng các loại
Thành phần Lò nướng các loại:  
Sản phẩm có 4 loại:
 
LD01: Lò nướng điện 1 tầng 2 mâm ( kích thước 0,4m x 0,6m ) - Giá: 14.400.000đ
 
LD02: Lò nướng gas 1 tầng 2 mâm ( kích thước 1,3m x 0,8m x 0,6m ) - Giá: 16.400.000đ
 
TY - 102E: Lò nướng điện 1 tầng 2 mâm, đèn LED ( kích thước 1,4m x 0,9m x 1,2m ) - Giá: 42.700.000đ
 
TY - 102FG: Lò nướng gas 1 tầng 2 mâm, đèn LED ( kích thước 1,4m x 0,95m x 1,22m ) - Giá: 55.900.000đ
 
(Sản phẩm chưa bao gồm phí vận chuyển)

Tủ đông 6 cửa

61,100,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RS-R1006F
 • Tên sản phẩm:   Tủ đông 6 cửa
Thành phần Tủ đông 6 cửa:  
Sản phẩm của RUEY SING
 
Tủ có 6 ngăn, ngăn đông phía trên và ngăn mát phía dưới
 
Giá chưa bao gồm phí vận chuyển

Tủ đông 4 cửa

43,400,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RS-R1003F
 • Tên sản phẩm:   Tủ đông 4 cửa
Thành phần Tủ đông 4 cửa:  
Sản phẩm của RUEY SING
 
Tủ có 4 ngăn, phía trên là ngăn đông và phía dưới là ngăn mát
 
(Giá chưa bao gồm phí vận chuyển)

Tủ đông 2 cửa

34,800,000 VNĐ

 • Mã sản phẩm:   RS-R1001F
 • Tên sản phẩm:   Tủ đông 2 cửa
Thành phần Tủ đông 2 cửa:  
Sản phẩm của RUEY SING
 
Tủ có 2 ngăn, ngăn đông ở trên và ngăn mát ở dưới
 
Giá chưa bao gồm phí vận chuyển

KHUYẾN MÃI